Halen Yayınlanmış Eserleri :

 

Kozmos'tan Kuantum'a II (492 sayfa)KOZMAS'TAN KUANTUM'A II İNDİR


Kozmos'tan Kuantum'a I
Kozmos'tan Kuantum'a II
Kozmos'tan Kuantum'a III

İçindekiler :

 • Yazarın Notu
 • Giriş
 • İçe Bakış
 • Newton, Bilimin Evrimi
 • Rutherford'un Atomu
 • Einstein, Kütle = Enerji
 • Işığın Tabiatı
 • Kuantum Olayı
 • Kuark Avı
 • Doğayı Ayakta Tutan Kuvvetler
 • Her şey ipliğe Bağlı
 • Dışa Bakış
 • Big Bang, Dünü Olmayan Gün
 • Einstein, Modern Kozmoloji
 • Kozmos, Evren Gerçeği
 • Galaksiler, Evrendeki Adalar
 • Kuasar, Evrenin Kralı
 • Yıldızlar da Ölür
 • Karadelik, En Korkuncu
 • Karadeliğin Arkası
 • Güneş ve Ailesi
 • Dünya, Bizim Ev
 • Uzaklarda Kimse Var mı?
 • Evrensel Haberleşme
 • Kaçmak Mümkün mü ?
 • Her şeyin Sonu
 • Yaşama Bakış
 • Galen, Tıp Bilimi
 • Schwann, Hücre Teorisi
 • DNA / RNA
 • Organizmalar
 • Nasıl Başladı ?
 • Evrim ve Evrim Teorisi
 • Yeryüzünde Yaşam
 • Beyin ve Yapay Zekâ
 • Sonuç
 • Her şey: Niçin ?
 • Kaynaklar

Yazarın Notu :

Ekim, 1994'te yayımlanan Kozmos'tan Kuantum'a I isimli ilk kitabıma ilave olarak yazılan ve konuları daha derinliğine inceleyen, Kozmos'tan Kuantum'a II‘yi okuyucularıma sunabilmiş olmanın gururunu yaşamaktayım.

Bu kitap, içinde yaşadığımız doğayı ve onu işleten yasaları fizik, kimya, kozmoloji ve moleküler biyoloji bilimlerinin ışığı altında anlatmaktadır. Kitapta teoriler, kuramlar, yasalar, prensipler vs. esas alınmıştır. Son yıllarda ortaya atılmış ve üzerinde hâlâ çalışmaların devam etmekte olduğu birkaç teorinin haricinde, bu kitapta anlatılan bütün konuların ispatları matematiksel ve deneysel yollardan yapılmıştır.

İspatı bulunmayan konuların yanında, yazarın kendi yorumunun kitaba dahil edilmemesine özellikle dikkat edilmiştir. Konular üzerindeki yorumlar okuyucularıma aittir.

Evren, atom ve bir hücre içindeki olaylar, son derece karmaşık sistemler arasındaki sonsuz dengeler ve akıl almaz hassasiyetler, büyüklükler ve küçüklükler, bütün bu oluşumlar içinde bir ‘hiç' olduğumuzu göstermektedir. Bir hiç olan biz insanoğlunun en önemli görevinin, doğayı ve onu işleten yasaları bilimsel yollardan inceleyerek, nereden gelip nereye gitmekte olduğumuzu anlamaya çalışmak olduğu inancındayım.

Yalçın İnan, Mak Yük Müh
Şubat,1998

Giriş :

Hikâyemiz bir patlama ile başlar ....

Henüz daha bir ‘gün' yokken korkunç bir patlama oldu. Bu, iğne ucu büyüklüğünde ve içine bir evren maddesinin sıkıştığı bir noktanın patlamasıydı ve şiddeti insan düşünce kapasitesinin çok dışındaydı. Bundan 15 milyar yıl önce meydana gelen patlama ile birlikte, uzay ortaya çıktı, madde şekillendi ve zaman akmaya başladı.

Patlamadan 15 milyar yıl sonra, şu andaki durum ....

İçinde yüz milyar galaksinin, yirmi milyar kere trilyon yıldızın, sayısız gezegenin, kuasarların, karadeliklerin yer aldığı uçsuz bucaksız bir evren, içinde binlerce parçacığın durmadan hareket ettiği ve maddenin temelini oluşturan, bir santimetre'nin yüz milyon'da biri büyüklükteki atom ve canlı yaşamın en temel birimi olan, içine sonsuz sayıda bilginin depolandığı DNA molekülü ile birlikte binlerce organelin durmadan işlediği hücre....

Bundan 2600 yıl önce Dünya ismindeki gezegen üzerinde yaşamakta olan insanoğlu bütün bunları merak etti ....

Niçin bir evren mevcuttu, o insanoğlu için mi yaratılmıştı?

Evrenden önce ne vardı, ondan sonra ne olacak?

Karadeliğin arkasında neler var, karadeliğe düşenler nereye gidiyor?

Akdelikler ve içinde sonsuz sayıda evrenin yer aldığı hiperuzay gerçek mi?

Her şey, evrenin kendisi bile, neden doğar, büyür ve sonunda niçin ölür?

Bir atomun içindeki binlerce parçacığa neden gerek duyuldu, parçacıkların ne zaman ne yapacakları niçin belirsizdir?

Zaman nedir, patlama ile başlayan zaman evrenle birlikte sona erecek mi?

O inanılmaz özellikler neden sadece ışığa tanındı?

İnsanoğlu neden evrenin 15 milyarıncı yılında Dünya gezegeni üzerinde yaratıldı, o evrendeki tek canlı mı?

İnsanoğlunun doğayı merak etmesi, onu işleten yasaları çözmesi neden istendi?

Bilimin son sınırına mı gelindi?

Yeryüzündeki ilk ilkel hücre nereden geldi, o bir kopyasını üretmesi gerektiğini nasıl anladı, ona bu talimatı kim, neden verdi?

Yüzlerce aminoasitten sadece 20'sinin canlı yaşamı teşkil etmek için dizildiği o özel sıra bir tesadüf müydü?

Bir DNA molekülünün içine sonsuz sayıda bilgi nasıl depolanabilir?

Genleri ne kontrol eder, bir gün genome projesi gerçekleşip insanın kopyasını yapmak mümkün olacak mı?

Bir hücre ne zaman bölünmesi gerektiğini nasıl bilebilir, hücreler bir gün neden ölür?

Bilinç nedir, evren bilinç sahibi olduğumuz için mi var, onu düşünmeseydik hâlâ evren olur muydu?

Ölünce ne oluyor, her şey sona mı eriyor, yoksa karadeliklerin arkasındaki diğer evrenlerde başka bir yaşam şekli halinde mi devam ediyor?

Evrenden atoma, ondan hücreye kadar olan, sonsuz hassas bir dengeye sahip o inanılmaz sistemler tesadüfen kendiliğinden mi yaratıldı?

Ve, her şey niçin?

İleriki sayfalarda bütün bunların, sayısız mucizenin, bilimsel anlatımları yer almaktadır ....