Resimler, Fotoğraflar :       


 

Bir Karadelik :
Civardaki cisimler içeri girmekte, içindeki parçacıkların bir kısmı gaz jeti olarak dışarı fırlamaktadır.