Konferanslarının Konuları :

 

GENEL :

 


Big Bang : Evrenin oluşumu, teorinin ispatları, ilk üç dakika, enerji, zaman. mekan ve maddenin çıkışı, bugünkü durum
Samanyolu'nun, Güneş sisteminin ve Dünya'nın oluşumları
Dünya üzerinde ilk canlının oluşumu, evrimi, gelişmesi
Bilimin başlaması, bugüne gelişi, insanoğlunun en önemli bilimsel başarıları
Evrende başka uygarlıklar var mı, varsa neredeler, şekilleri nasıldır, sayıları, Drake denklemleri
Yıldızlar arası haberleşmeler, Herkules projesi, Pioneers ve Voyagers uzay gemileri, SETI uzayı dinleme projesi
Yıldızlar arası yolculuklar, ışınlama olayı, UFO'lar gerçek mi, Mars'ta koloniler kurma projesi
İnsanoğlunu bekleyen felaketler, sonumuz nasıl olacak ?
Genel
Kozmos
Atom
Canlı
Bilim

K O Z M O S :


İçinde yaşadığımız evren: Keşfi, modelleri, sonu, içindekiler, şekli, yaşı, ölçüsü, sıcaklığı, evrendeki boyutlar, uzay-zaman, modern kozmoloji, evrenin neresindeyiz, teleskop, radyo teleskoplar, Hubble uzay teleskopu, radyoastronomi bilimi, karanlık madde
Galaksiler : Samanyolu, Andromeda, galaktik kümeler, yıldızlar, nükleer reaksiyonlar, yıldızların evrimi, kızıl dev, cüceler, kuasarlar, pulsar, nötron yıldızı, geceleri neden aydınlık değil ?
Güneş sistemi : Güneş, Dünya, gezegenler, uydular, sihirli sayılar
Karadelikler : Nedir, ne yaparlar, tekillik noktaları, mini karadelikler, kurt deliği, akdelikler, bebek evren, köpük evrenler, paralel evrenler, hiper uzay teorileri
Einstein : Relativite kuramı, özel ve genel relativite teorileri, ışık, ışık-kütle-zaman-boy-hız ilişkileri, zaman genleşmesi, zaman içinde geri ve ileri gidişler

A T O M :


Atom : İçindekiler, şekli, keşfedilmesi, madde, antimadde, türleri, boyutları, yaradılışı, elektronlar, fotonlar, ışık olayı, fisyon ve füzyon reaksiyonları, atom ve hidrojen bombaları, iletkenlik, radyoaktivite, E=mc2 , renkler, spektrum, serap görülmesi, gökyüzü neden mavidir ?
Kuantum Mekaniği : Kuantum olayı nedir, parçacıklar, parçacık-dalga ikilemi, kuantalar, belirsizlik prensibi, atomun içindeki sır, atomun parçalanması, CERN makinası, QEC ve QCD
Enerji, entropi, kütle, ağırlık, zaman, simetri
Doğayı idare eden temel kuvvetler, GUT ve TOE teorileri
Süpersicim teorisi, SUSY süper simetri teorisi

C A N L I :


Hücre : Özellikleri, içindekiler, moleküller, DNA, RNA, sistemin çalışması, genler, hücre bölünmeleri, Genome projesi, hücrelerin intihar teorisi, kanser olayı, P53 molekülü, canlıların yaşlanma ve ölüm olayları
Kalıtım : Mendel, fasulyeler deneyi, genler, mayoz metodu
Canlılar : Ortaya ilk çıkışı, türleri, organizmalar, yeryüzünde yaşam, bitki-hayvan farkı, fotosentez olayı, bitkiler neden yeşildir ?
Darwin : Evrim teorisi ve evrim olayı, mütasyonlar, doğanın seçimi
İnsanın evrimi : Homonidler, Lucy, dik durma olayı, beynin gelişmesi, insan-maymun farkı, beyin-bilinç-vücut ağırlığı oranı, neden uyunulur, REM uykusu, rüyalar
Genome projesi, genetik mühendisliği, klonlama, kopyalama olayı
Beyin, sinir sistemi, nöronlar, yapay zeka, robotlar, Eliza programı, CYC projesi


B İ L İ M :


Bilimin başlaması, gelişmesi, Galileo, Newton, Einstein, bilimin dalları, en önde gelen bilim adamları, buluşları, keşifleri, en başarılı projeler
Bilimin artık son sınırına mı gelindi ?
Bilimde dev adımlar
En önemli bilimsel olaylar
Bilim tarihinin en büyük iki insanı : Newton ve Einstein
Magellan (1522, ilk dünya turu), Jenner (1796, ilk aşı), Mendel (1856, kalıtım deneyi), Darwin (1859, Galapagos adaları), Manhattan Projesi (1942, Oppenheimer, atom bombası), Miller (1953, cansızdan canlı çıkarma deneyi), Penzias (1964, Big Bang'ın ispatı), Lucy (1974, en eski insan fosili), Apollo (1969, Ay'a ilk gidiş), Pioneers, Voyagers (1973/77, diğer uygarlıklar ile ilişki kurma), Genetik Mühendisliği (1970'ler, genlerle oynama), Genome Projesi (1990, insanın tam bir kopyasını yapmak), Hubble teleskopu (1990, uzayı gözlemek), CERN (1989, yerin 100 m altındaki insanoğlunun en büyük makinası), SETI (1992, diğerleri ile temaslar), COBE (1990, Big Bang'ın son ispatı), Mars projesi (2000-3000'ler, Mars'ta koloniler kurmak) konuları ve gerçek hikayeleri
Sorular ve her şey : niçin ?