Cevabı Olmayan Sorular :


Sorular ve Her Şey: Niçin ?

Evrenin yarı çapı Planck uzunluğunun 1060 katıdır. Bir insanın boyu, evrenin yarı çapı ile Planck uzunluğu arasındaki mesafenin ortasına rastlar. Yani, evren bir tarafta boyumuzun trilyon defa milyar defa milyar katı büyükken, diğer tarafta aynı ölçüde küçüktür. Bu durum bir tesadüf mü yoksa biz özellikle bu boyutta mı yaratıldık ? Yoksa bizim evrende çok özel bir yerimiz mi var ?

Hidrojen atomundaki, proton ile elektron arasındaki elektromanyetik kuvvet, iki aynı parçacık arasındaki gravitasyon kuvvetinden 1040 defa büyüktür. Gözlenen evrenin boyu ile bir elektronun genişliği arasındaki oran da 1040 dır. Bu iki sayının çarpımı olan 1080 evrendeki atomların sayısını verir.

Bir yıldızın yaşam süresi, merkezindeki bir fotonun yüzeyine ulaşması için geçen süre ile orantılıdır. Yıldızın ömrü onun kütlesine bağlı olup, yıldızın kütlesinden kaynaklanan gravitasyon kuvveti ile bir fotonun bir atomu geçip gitmesi arasındaki oran, yıldızın büyüklüğü ne olursa olsun, yine 1040 dır. Bu tesadüfler niçin ve nereden ileri gelmektedir ?


Sorular ve Herşey:Niçin?

Big Bang sırasındaki gravitasyon kuvveti milyarda bir oranında daha büyük olmuş olsaydı evren çoktan içine çökmüş olurdu. Gravitasyon birazcık daha küçük olmuş olsaydı galaksiler, yıldızlar şekillenmeyecek, birçok element inşa edilmeyecek ve bir canlı ortaya çıkmayacaktı. Güçlü ve zayıf nükleer kuvvetler olduklarından biraz daha farklı olsalardı, hidrojen atomu çok farklı olacak, karbon, oksijen şekillenmeyecek ve canlı yaşam oluşamayacaktı. Bütün bunlar insanoğlunun ortaya çıkması için mi yapıldı, eğer bu doğru ise neden evren insanoğlu için bu kadar anlayışlı davrandı, yoksa evrende çok özel bir yerimiz mi var ?

Proton'un ömrü 1032 yıldır. Proton da yok olunca ve evren de sonsuza kadar devam ederse, evren neye benzeyecek ? Dev karadeliklerin ömrü 1090 yıldır. Onlar da ölünce neler olacak ?

Başlangıcı olan her şeyin bir de sonu olduğunu biliyoruz. Evrenin bir başlangıcı olduğu artık biliniyor. Onun da bir sonu olacak mı ? Yoksa o sonsuz süre devam mı edecek ? Sonu olacaksa o sondan sonra neler olacak, sonsuz süre devam edecekse içindekiler ne şekillere girecek ?

Evren sırlarla doludur. Sadece gözlenebilen evrenin çevresi 120 milyar ışık yılı genişliğindedir. İçindeki galaksilerin sayısı 100 milyar, yıldız sayısı trilyon defa trilyondur. Yaşı 15 milyar yıl, bir protonun ömrü 1032 yıl, bir karadeliğin 1 cm 3 'ünün ağırlığı 200 milyon ton, dev bir karadeliğin ömrü 1090 yıl, karadeliğin çapı 10-32 cm, bir sicim parçacığının boyu yine 10-32 cm, bir DNA'daki bilgi haznesi 20100 , vs. Bütün bunlar artık bilinmektedir.

Evren genişlemeye devam etmekte olup, daha 80 milyar yıl genişleyecektir. İçindekiler, insan aklının alamayacağı boyutlardadır. İçinde korkunç bir denge mevcut olup, trilyonlarca şey birbirini bozmadan işlemektedir.

Bu kadar muazzam olguların, bu kadar hassas bir denge içindeki olayların ve bütün bunları ihtiva eden sistemin kendiliğinden tesadüfen ortaya çıktığını kimse iddia edemez. Edenler, kozmoloji fizik, kimya ve moleküler biyoloji bilimlerinden hiç haberi bulunmayanlardır. Onlar sadece konuşmuş olabilmek için itiraz ederler.

Evrenin bir başlangıcı bulunduğuna göre bir sonu da olacaktır. Matematiksel hesaplar, kozmoloji, relativite ve kuantum mekaniği onun bir başlangıcı olduğunu ve bir sonunun da olması gerektiğini ispat etmiştir. Büyük çöküşten sonra oluşacak tekillik noktasının tekrar, bir sonraki evren için, patlayacağı hesaplanmaktadır.

Hiperuzay, sonsuz sayıda evrenler, akdelik, karadelik, bizim evren, Büyük Patlama, Büyük Çöküş , vs: bütün bunlar, bu inanılmaz olayları programlamış olan, onları idare eden ‘sonsuz x sonsuz' gücündeki bir ‘yaratıcının' varlığını göstermektedir.

Bir evren malzemesi iğne ucu büyüklüğündeki bir noktanın içine nasıl sıkıştırılmıştı, malzeme nereden toplanmıştı, ne zamandan beri oradaydı, kim yapmıştı, neden yaptı ?

Evren neden bir patlama ile başladı, başka bir yoldan yaratılamaz mıydı, evrenin yaratılması şart mıydı ?

Büyük Patlama'nın 10-43' cü saniyesinin ötesini neden hiçbir zaman bilemeyeceğiz ?

Evrenden önce ne vardı, ondan önce neler oluyordu ? Ondan önce var olduğuna inanılan vakum neydi ve nereden gelmişti ?

Evrenin şu andaki genişliği 120 milyar ışık yılıdır. Onun dışında ne var ?

Genişleyen evren neyin içinde genişlemekte, genişleme sona erince evrenin genişliği ne olacak ?

Evrenin dışında neler var ?

Evrenin neresinde bulunmaktayız, bulunduğumuz yerin bir özelliği var mı ?

Bir karadeliğin tekillik noktasının genişliği 10-32 mm'dir. Bu genişlik neden böyledir, neden sıfır değildir.

Bir karadeliğin tekillik noktasında neden sahip olduğumuz formüller artık işlemiyor, orada ne var, neler oluyor ?

Bir karadeliğin 1 cm3 'ü 200 milyon ton nasıl gelebilir ?

Karadeliğin arkasındaki kurt deliğinin 10-32 mm'lik genişliğinden içeri giren cisimler nasıl geçebiliyor, nereye gidiyorlar ?

Kurt deliğinin öbür ucundaki Akdelik nasıl bir şey, onun açıldığı diğer evren bizimkine benziyor mu ?

İçinde sonsuz sayıda evrenin yer aldığı hiper uzay nasıl bir şey, büyüklüğü ne olabilir, içindeki diğer evrenlerde neler olup bitiyor, onların yasaları da bizimkiyle aynı mı ?

Big Bang'ın 10-43' cü saniyesi ile karadeliğin tekillik noktası arasında sıkışmış durumdayız. Neden bunların ötesini hiçbir zaman bilemeyeceğiz, buralar bize yasak mı edildi, neden ?

Bizim bildiğimiz zaman Büyük Patlama ile başladı. Big Bang'dan önce de zaman var mıydı, var idiyse o bizimkinden farklımıydı, diğer evrenlerdeki zamanlar bizimkiyle aynı mı ? Büyük Patlama'dan önce de bir zaman mevcut ise, onun içinde neler oluyordu ?

Bir hiper zaman mevcut mudur, mevcut ise bizim evrenimiz onun hangi noktasında yaratıldı ?

Büyük Patlama'dan öncesini bilebilseydik orada neler görecektik ?

Hiper uzay mevcutsa onun neresindeyiz ?

Yanımızdaki evrenler nasıl bir yer, orada neler olup bitiyor, içinde sonsuz sayıda evrenlerin bulunduğu hiper uzay nasıl bir yerdir ?

Niçin evrende hiçbir şey yerinde sabit durmaz, niçin her şey daima bir hareket içindedir?

Evrende her şey doğar, büyür ve sonunda mutlaka ölür. Neden?

Evrendeki karadeliklerin varlığı artık bilinmektedir. Hesaplar onların arkasında birer kurt deliğinin ve onunda öbür ucunda birer akdeliğin bulunduğunu göstermektedir. Akdelikler diğer evrenlere mi açılmaktadır ? bütün bunlarla ölüm sonrası başımıza gelecekler arasında bir ilişki olabilir mi ?

Evren, atom ve canlı hücresindeki sonsuz karmaşıklık; neden bunlar daha basit olamaz mıydı ? Bütün bunlar insanın 70-80 yıllık bir yaşam süresi için çok karmaşık değil mi ? Acaba bu karmaşık sistemler ölüm sonrasında da devam edecek bir şeyler içinde mi yaratıldı ?

Bütün bunlar neden yaratıldı, yaratılması şart mıydı, yaratılması şart idiyse bu kadar karmaşık olması gerekli miydi ?

Neden ortada bir evren mevcut, o olmadan olamaz mıydı ?

Evren sırlarla dolu, sırrını insanoğluna pek vermek istemiyor, fakat insan sürekli onun sırlarını keşfediyor. Doğa bizimle bir oyun mu oynuyor ? İnsanoğlu nereye kadar gidebilecek?

Atom: ortada bir çekirdek, etrafında dolanan elektronlar, arada muazzam bir boşluk. Bir atomun şekli neden böyledir ?

Çekirdeğin içinde yüzlerce daha küçük parçacık, hepsi bir hareket içinde, hepsi birbiri ile etkileşmekte, hepsi doğar, yaşar, sonunda ölür, sonra yeniden yaratılır, hepsi bir şekilden başka bir şekle dönüşür, hepsinin ayrı bir görevi ve farklı bir yaşam süresi var. Neden ?

Neden protonun bir pozitif elektrik yükü varken, nötronun hiçbir yükü yok ? Protondan 1836 defa küçük olan bir elektron onunla aynı miktar yükü nasıl üzerinde taşıyabilir ? Elektrik yükü nedir ?

Atomda, çekirdekle elektronlar arasındaki o büyük boşluk neden ? Niçin elektron diğerlerine göre çok ufaktır ?

Parçacıklar neden hem parçacık hem dalgalar halinde davranır ? Neden bir parçacığın aynı anda hem hızı hem pozisyonu bilinemez. Bir parçacığın ne zaman ne yapacağı nereye gideceği neden asla belli değildir ?

Enerjinin temelindeki şey nedir, neden asla yok olmaz, sadece şekil değiştirir ?

Enerji ve madde asla yok olmayacağına göre, canlılar ölünce onların enerjileri nereye gidiyor ?

Zaman nedir, Büyük Patlama'dan önce nasıl bir zaman türü vardı ?

Evren ile atomun içindeki olaylar arasındaki büyük benzerlik neden ? Bir atomun içinde sonsuz sayıda parçacık bulunduğu doğru mu ?

Bir atom çekirdeği içine o korkunç miktardaki nükleer enerji nasıl depolanabildi ?

Neden parçacıklar hem dalgalar halinde hem parçacık gibi davranırlar ? Neden parçacıkların ne zaman ne yapacakları asla bilinemez ?

Antimaddeye neden gerek duyuldu, şu anda antimadde varsa nerededir, neden her şeyin bir karşıtı bulunmaktadır ?

Enerji nasıl bir şey, neden her şeyin altında o var ?

Enerji sadece şekil değiştirdiğinden, canlılar ölünce onların sahip bulundukları enerji nereye gitmektedir ?

Süpersicim'in öngördüğü 11 boyutlu uzaydaki diğer boyutlar nerededir ?

Bilinen dört temel kuvvetin haricinde bir beşinci temel kuvvet mevcut mudur ?

Neden sadece ışık, hangi kaynaktan çıkarsa çıksın, daima 300.000 km/saat hızla yol almakta, neden bu hız evrenimizin en son hızı ve neden bu özellik başka hiçbir cisme tanınmadı ? Diğer evrenlerde daha büyük hızlar var mı ?

Işık hızından daha hızlı gidebilseydik geçmişi mi yoksa geleceği mi görüyor olacaktık ? Işık hızında kütle sonsuz, boy sıfır oluyor ve zaman duruyor. Bunlar nasıl ve neden oluyor ?

Doğayı idare eden kuvvetler neden 4 tanedir ?

Süpersicim teorisi 11 boyutlu evreni öngörür. Şu anda 4 boyutu biliyoruz. Gerisi nerede ?

Işık neden daima sabit (300.000 km/sn) hızla yol alır ?

Işık hızından büyük hızlarda gitseydik geçmişi mi yoksa geleceği mi görür olurduk ?

Hücre: merkezinde bir çekirdek, onun içinde 46 tane DNA molekülü ve içine sarılı oldukları 46 kromozom, ayrıca RNA molekülü, çekirdekle hücre zarı arasındaki sıvı içinde yer alan binlerce endoplazmik retikulum, ribozom, golgi aygıtı, mitokondria, lisozom,peroksizom, sitoskeleton, ATP, ADP, haberci-RNA, transfer-RNA, aminoasitler, enzimler, proteinler ve sayısız diğer molekül. Hepsi bir hareket içinde, birbiri ile etkileşmekte, her biri ayrı bir görev yapmakta. Bir hücrenin içindeki mekanizma neden bu kadar karmaşık, o daha basit olamaz mıydı ?

Son derece karmaşık bir yapıya sahip hücre uzun evrim süreci içinde mi bu hale geldi yoksa hücrenin en verimli çalışabilmesi için böyle bir yapıda mı olması gerekiyordu ?

İlk hücre başka bir yıldızdan mı geldi yoksa kendiliğinden mi ortaya çıktı ?

İlk hücre bir kopyasını üretmesi gerektiğini nasıl bilebildi, ona bu talimatı kim verdi ?

Bir hücre ne zaman bölünmesi gerektiğini ve ne zaman bölünmeyi sona erdirip ölmesi gerektiğini nasıl bilebilir ? Neden her hücrenin farklı uzunlukta bir ömrü bulunmaktadır ?

Her biri saniyede 100 defa açılıp kapanan, her açılışta bir protein imali için bilgi çıkaran, açıldığında boyu 2 metre gelen, 46 tane DNA şeridi 1 mm'nin binde biri genişliğindeki bir hücre çekirdeğinin içine nasıl sığabilir ?

Bir DNA molekülünün iki şeridi arasındaki milyonlarca basamağı oluşturan ve çiftler halinde uç uca birleşen nükleodit bazlarını, her biri bir bilgiyi ifade eden, o özel diziliş sırasını hangi güç tanzim etti ?

Bir DNA molekülünün nükleoditlerine 3.5 milyar bilgi nasıl depolanabilir, bir insan vücudunun bütün fonksiyonları için birkaç on milyon bilgi yeterli iken 3.5 milyara neden gerek duyuldu ?

Hücreler ne zaman bölünmesi gerektiğini nasıl bilebilir, hücreler neden bir gün ölürler, bir hücrenin içindeki mekanizma daha basit olamaz mıydı ?

Neden sadece insanoğlunun beyni gelişti, neden sadece o ayakta durmayı öğrenebildi ?

Bilinç nedir, beyinle olan ilişkisi nedir ?

Acaba bilinç ve zeka sahibi olduğumuz için mi bir evren mevcuttur, onu düşünemeseydik bir evren yine olur muydu ?

Canlılar neden yaşlanırlar ?

Bütün hücreler bölünüp çoğalırken nöronlar neden çoğalamazlar ?

Yüzlerce aminoasit türü mevcut iken neden sadece içlerinden 20 tür, çeşitli birleşme şekilleri ile insanın yapı taşları olan proteinleri inşa eder ? Bu 20 aminoasitten birer veya birden fazlası, binlerce protein türünü oluşturmak için, bir araya gelmeyi nasıl bilebilir ? Önce birer cansız olan aminoasitler bir araya gelince nasıl birden canlanırlar ?

Yüzlercesi arasından sadece 20 aminoasitin bir araya gelmesi bir tesadüf müydü ? 20100 de bir olan bu ihtimal nasıl gerçekleşti ? Daha farklı tür aminoasitler veya farklı dizilişler olmuş olsaydı canlıların şekli nasıl olurdu ?

Aminoasitlerin yan yana dizilişlerinden meydana gelen binlerce farklı protein, yapacağı göreve göre özel bir şekil alması gerektiğini nasıl bilebiliriz ?

Bir enzim katalistik özelliğini nereden alır, bir saniyede 100.000 reaksiyonu işleme koyabilen bir enzim molekülü kendinden bir şey kaybetmeden nasıl aynı kalabilir ?

Genleri kontrol eden şey nedir, genler insan davranışlarından nasıl etkilenir, insan davranışlarının tamamı genlere mi bağlı ?

İnsan davranışları sadece genlere mi bağlı, genleri kim kontrol ediyor ?

Genome projesi bir gün tamamlanıp, insanın tam bir kopyasını yapmak mümkün olabilecek mi ?

Bitki hücrelerinde bulunan ve güneş ışığını enerjiye dönüştüren tek organel olan klorofil neden sadece bitkilere kondu ve neden hayvan türünün hücresine konmadı ?

Bir virüs dışarıda bir cansız iken bir hücrenin içine girince nasıl birden canlanır ?

Beyin ile bilinç arasındaki ilişki nedir, beyin nasıl düşünebilmekte ve bilgi üretmektedir ?

Bütün vücut hücreleri bölünerek çoğalırken, beynin hücreleri olan nöronlar hiç çoğalmaz ve 100 milyarı doğuştan yaratılır ve 20'sinden sonra azalmaya başlar ?

Son 3.5 milyar yıl içinde 2 milyar civarında canlı türü gelip geçti ve şu anda 35 milyon tür bulunmaktadır. Bu kadar çok türe neden gerek duyuldu ?

Neden ortada bir evrim olayı mevcut ve evrim bütün canlıları nasıl kontrol etmektedir ?

Mutasyonları gerçekleştiren doğa olayları nedir ?

Canlı türleri içinde neden sadece insanoğlu dik durabiliyor ve neden başka bir tür dik durmayı öğrenemedi ?

Evrim süreci içindeki her türün ortalama yaşam süresi 1 milyon yıldır. İnsanoğlu Lucy'den beri 3 milyon yılını tamamlamış durumda olup, süresini oldukça açmıştır. Evrim süreci içinde insanın soyu ne zaman son bulacak ?

Dünya üzerinde bir canlı yaşamın yaratılması için neden Büyük Patlama'dan 15 milyar, dünyanın oluşumundan 4.5 milyar yıl geçmesi beklendi ?

Sıfırdan yeni bir canlı yaşamı ortaya çıkmış olsa, onların şekil ve biçimleri nasıl olurdu ?

Bütün zamanlarda yaşamış türler içinde en gelişmiş tür insan olup, vücut ölçüsüne göre en büyük beyin ona tanındı. Neden sadece insanoğluna bu özellik verildi ?

Evren gaz, toz,, taş ve toprak gibi cansız elementlerden yaratılmış iken, dünya gezegeni üzerinde neden ve nasıl bir canlı çıktı, organik moleküller cansız moleküllerden nasıl çıkabilir?

İnsanların kendi kendilerini yok etmesinden daha önce acaba onları tamamen ortadan kaldıracak başka bir felaket olacak mı ?

Erkek ve dişi türler arasındaki farklar neden ?

Neden daima dişi türü doğurur ?

Canlılar neden uyurlar, uyku bir ihtiyaç mı yoksa bir alışkanlık mı ?

Diğer uygarlıklar mevcutsa, onlar neye benziyorlardır ?

İlk hücre dünyaya öbür yıldızlardan mı geldi yoksa atmosferde mi yaratıldı ?

Diğer gezegenlerde başka uygarlıklar mevcut mu, evrende tek miyiz, evren sadece insanoğlu için mi yaratıldı ?

Başka canlılar da varsa onların biyolojik yapıları nasıl, bize benziyorlar mı, hücre yapıları var mı, varsa aynı hücre organellerine mi sahipler, yoksa hiç düşünemediğimiz biyolojik özellikleri mi taşıyorlar ?

Diğer uygarlıklar varsa yerimizi biliyorlar mıdır, dünya gezegenine hiç ziyaret yapmışlar mıdır ?

Başkaları varsa onların sahip oldukları bilim nasıl bir şey, evreni, atomu nasıl görüyorlardır, bizimkiyle aynı olan bir matematiği mi kullanıyorlar ?

Evrendeki tek zeki yaratık biz isek, bu cömertlik neden, ne özelliğimiz var ki bu uçsuz bucaksız evren sadece bize tahsis edilmiş olsun ?

Evren sadece insanoğlu için mi yaratıldı ?

Einstein yasaları evrenin boyutlarında geçerli olduğuna göre bilimin son sınırına mı gelindi, daha ileri yasalar bir gün bulunabilecek mi ?

Doğayı merak etmeyip bilim ortaya çıkmasaydı, evreni, atomu, hücreyi hiç anlamasaydık daha mutlu olur muyduk ?

Evren onu düşündüğümüz için mi var, bir bilinç ve zeka sahibi olmasaydık hala ortada bir evren olur muydu ?

Neden buradayız, ne yapmak için yaratıldık ?

Ölünce her şey sona mı erecek, yoksa başka yerlerde bir şekilde insan yaşamı devam edecek mi?

İnsanoğlu ölümden sonra başına nelerin geleceğini bir gün bilebilecek mi ?

İnsanoğlu bir gün her şeyin cevabını bulabilecek mi ?

Ve, her şey : NİÇİN ?